boplatser

Boplatser

 

Vad gäller boplatser för fladdermöss, tänker nog de flesta på gamla slott, gruvor och grottor. Och i nästan alla fladdermusfamiljer finns det arter som bor just i grottor. Men fladdermöss utnyttjar alla tänkbara boplatser, från underjordiska gångar till hustak, från termitstackar på Afrikas savann till palmblad i Sydamerikas regnskog.

Preferensen för grottor utvecklades troligen tidigt. Mörkret är också ett perfekt skydd mot rovdjur. I många grottor kan stora kolonier få plats. I Bracken Cave i Texas finns den allra största ansamlingen av däggdjur vi känner till. Man har uppskattat antalet till 20 miljoner fladdermöss. Molnet av utflygande fladdermöss från Bracken är cirka fyra mil långt varje kväll och syns tydligt på radarbilder. På många håll i världen råder brist på grottor. I vårt svenska urberg till exempel, finns få grottor men samtidigt fungerar sprickor och mindre håligheter i berg eller bland stenblock lika bra som bostäder för fladdermöss.

Alltsedan människan började gräva i marken och bygga med sten har vi hjälpt fladdermössen genom att skapa nya, konstgjorda grottor. De har bosatt sig i våra stenmurar, pyramider, broar, tunnlar, gruvor, källare, brunnar, ladugårdar, hus, kyrkor och slott. Som få andra djur har de följt i våra fotspår och anpassat sig till ett liv i vår kulturmiljö. Under andra världskriget lät Hitler bygga ett försvarssystem som skulle skydda Berlin från invasion. Ostwall består av tre mil korridorer 40 meter under jord, som sammanlänkar bunkrar och andra utrymmen. Idag har fladdermöss flyttat in det övervintrar 12 olika arter och cirka 38 000 individer i tunnlarna. I Sverige har gruvindustrin skapat många övervintringsplatser för fladdermöss. I Smålands Taberg, till exempel, övervintrar sex olika arter och ännu fler bor i området på sommaren.

 

 

Fladdermöss är flexibla djur och anpassar sig snabbt till nya miljöer. Som få andra drar de till exempel nytta av människan och av det oss skapade kulturlandskapet, som ju är rikt på insekter, alltså mat. Många arter bor dessutom i våra hus och ofta ser man fladdermöss jaga i våra trädgårdar och under gatlyktor, och det ska vi vara glada för. Ju fler fladdermöss vi har runt huset, desto färre myggor. Det är ofta tillgången på just insekter som avgör var fladdermössen väljer att bo och då spelar det inte så stor roll om det är i en gammal stuga på landet eller i en modern villa i någon förort. Faktum är att i vissa länder är villaförorterna särskilt populära, inte bara för att där finns insekter, utan också för att en och annan har en swimmingpool i trädgården, vilka är utmärkta för fladdermöss att dricka ur.

 

Man ser dem ofta vid takbjälkar, bakom väggar, i källare, under takpannor, kring skorsten och fönster. Särskilt verkar de söka sig till utrymmen där olika material möts, som håligheter mellan trä och sten och de söker sig ofta högt upp i en så mörk, skyddad och stabil miljö som möjligt. Normalt krävs bara ett par centimeter stora öppningar för att fladdermöss ska kunna ta sig in och ut ur en byggnad då de flesta arter snarare kryper in än flyger in i huset. Vanliga arter i bostadshus är till exempel dvärgfladdermus, nordisk fladdermus och brandts fladdermus. Andra arter såsom långörad fladdermus trivs på vindar och i uthus. Även om vissa fladdermöss föredrar trädhåligheter kan de flesta arter potentiellt bosätta sig i byggnader och i takt med att äldre träd försvinner från den naturliga miljön, söker sig fladdermöss allt mer till hus. Eller kanske är det så att fladdermössen faktiskt föredrar hus? Under sommaren då honorna bildar yngelkolonier används framför allt sydväggar och tak då de behöver värme. De återkommer ofta år efter år och en och samma koloni kan bo i ett hus i generationer. Hanarna har mer varierat boende och bor ofta ensamma eller i mindre grupper. På vintern kräver fladdermöss andra förutsättningar och letar efter boplatser med endast ett par plusgrader, som till exempel källare och ventilationsutrymmen. Men i vissa fall, särskilt vad gäller långörad fladdermus, kan de bo kvar i samma bostad året runt. Såväl yngelkolonier som övervintringsplatser är juridiskt skyddade och förändringar av bostadsmiljön måste utredas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De förstör inte

 

Med få undantag (de tropiska tältbyggarna), bygger fladdermöss inga bon. De utnyttjar redan befintliga håligheter och utrymmen, alltifrån jordsvinshålor till ihoprullade bananblad. Fladdermössen använder våra hus på samma sätt som vi, de behöver tak över huvudet, värme och någonstans att föda sina ungar. De gör sällan eller aldrig någon direkt skada men blir de många så kan de skräpa ner och föra oväsen som vilken folksamling som helst. Du märker att du har fladdermöss främst på förekomst av spillning eller på de ljud som fladdermössen har för sig då de har ungar. Men väldigt många husägare lever sida vid sida med fladdermöss i många år utan att ha en aning om det.

 

Lukt?

 

Spillningen är inte helt olik den från möss, men är torrare och smuligare och ofta lite glänsande. Den består endast av insektsdelar och är helt ofarlig. Däremot är den mycket kväverik och är därför bra som gödsel. Fladdermusspillning påverkar inte trävirke eller annat byggnadsmaterial, men kan föra med sig dålig lukt om huset är dåligt ventilerat. I ett välventilerat hus luktar fladdermusspillning inte alls eftersom den då torkar fort. Har man problem med mycket spillning i ett vindsutrymme åtgärdas detta enklast med ett extra innertak (som hindrar spillningen att nå golvet), då fladdermössen håller till vid taknocken. Lukt orsakat av mycket spillning mellan väggar däremot är naturligtvis svårare att åtgärda och det bästa man kan göra är att helt enkelt förbättra ventilationen.

 

Har de parasiter och/eller sjukdomar?

 

Som vilket djur som helst så har fladdermöss en del parasiter. De flesta är specifika för enstaka arter eller större grupper fladdermöss, och alltså inget som drabbar människor. Särskilt inte som fladdermöss och människor sällan delar rum. Men det är klart, har man fladdermöss inne i rummet där man sover, eller om man har en riktigt stor koloni fladdermöss i sitt hus, kan vägglöss teoretiskt sett bli ett problem. Men när problemet blir stort nog, så flyttar fladdermössen för att hitta en ”renare” bostad. Och kanske återkommer de om några år eller så. Har man problem bör man kontakta experter som kan avgöra vad för sorts vägglöss det är. Om det är fladdermuslöss så får man inte bekämpa dessa hur som helst utan tillstånd. Bäst är att kontakta Anticimex eller Naturvårdsverket.

 

Den mest kända av sjukdomar som många förknippar med fladdermöss är rabies och därför värt att nämna. Rabies är en dödlig virussjukdom som drabbar nervsystemet och smittar främst genom att man blir biten av en smittbärare. Rabies har inte påträffats i Sverige (åtminstone inte sen 1700-talet) och det är inte troligt att man smittas. Man har dock hittat antikroppar oss en grupp vattenfladdermöss i Skåne, vilket innebär att sjukdomen har funnits. Alla däggdjur och alltså fladdermöss kan potentiellt bära viruset. Man skall alltså ha handskar på sig om man hanterar fladdermöss (om man nu måste hantera dem) för säkerhets skull. Särskilt som vissa arter av fladdermöss flyttar söderut och kan bära med sig virus hem. Men jag skulle nog vara mer rädd för en herrelös hund än en fladdermus i detta avseende (eller egentligen i alla avseenden). Jobbar man med däggdjur bör man förstås vara vaccinerad. Du kan läsa mer om rabies här.

 

För de oväsen?

 

Vanligtvis är fladdermöss ganska tysta (åtminstone i våra öron), men har man en yngelkoloni i huset så får man stå ut med lite ljud en kort period varje år (ca juli-augusti). Många tror kanske att de fått möss i huset, men kommer ljuden från taket så kan man nog sluta sig till att det är fladdermöss. Ljuden man hör är kommunikationsläten mellan honor och deras ungar. När ungarna är flygfärdiga mot slutet av sommaren och således mindre beroende av mamma så blir de tystare.

 

Fladdermöss inomhus

 

När ungarna lär sig flyga och orientera, så blir det ibland fel och de kommer av misstag och vilsna in i bostadshus. Ingen panik, öppna fönstret och släck lampan så flyger den snart ut. Hittar du däremot en fladdermus liggande på golvet, ta på dig en handske och lyft ut den. Häng den gärna (uppochner) på skuggsidan av ett träd. Prova gärna att ge den lite vatten också, till exempel med hjälp av en tesked, de blir nämligen lätt uttorkade.

 

 

Har du hittat en fladdermus som verkar skadad?

 

Kontakta oss, en lokal naturskyddsförening eller Viltrehab.

 

 

Johan Eklöf (C) All rights reserved. Photo (C) Jens Rydell.