Leva tillsammans

Leva tillsammans

 

Fladdermöss kan bilda livslånga vänskapsband, de putsar varandras päls, varnar för fara, håller ihop mot nyfikna ugglor, stjäl och delar med sig av mat och de passar varandras barn. Men strategierna är nästan lika många som det finns fladdermusarter. Några arter bildar stabila, monogama par, andra bor i kolonier med miljoner individer. En del lever i små familjegrupper eller harem som håller ihop under hela året, ibland många år i sträck, medan andra byter grupperingar efter årstid.

En fördel med att vara många är energibesparing. Många individer ökar den isolerande effekten och minskar temperatursvängningarna. En annan fördel är samarbete. Nära släktingar, ofta äldre syskon eller halvsyskon tenderar att hjälpa till med vård av de unga. Hanarnas uppgift om sommaren är att hålla sig undan från honor och ungar för att inte öka konkurrensen om födan och risken för infektioner. Men i mindre harem är det hanens jobb att försvara både boendereviret och jaktområdena. Detta sker med såväl flyguppvisningar som aggressiva ljud och doftmarkeringar.

 

Fladdermössen gnider ofta nosen mot varandra, vilket kan innebära att de lär sig känna igen varandras dofter. De putsar också varandras pälsar för att stärka banden. Vampyrfladdermöss delar med sig av mat till de individer som blivit utan. Detta gör att vampyrer har särskilt bra koll på varandra i kolonin, vilka som hjälper till och vilka som inte gör det. De som inte sköter sig blir omedelbart uteslutna ur gruppen. En vampyr som delar med sig kan å andra sidan räkna med att få tillbaka när det behövs. Ju mer vi lär oss om fladdermössens ekopejlingsljud och sociala språk, desto mer komplicerat blir det. Det har länge funnits kunskap om kommunikation mellan hona och unge och om parnings- och revirläten, men allt fler olika kommunikationsläten upptäcks. På senare år har vi lärt oss att fladdermöss inte bara kan skilja på individuella röster från den närmaste kretsen utan också höra skillnaden mellan medlemmar av olika kolonier. Kanske har olika kolonier rentav olika dialekter?

 

En nackdel med att leva i en stor koloni är att konkurrensen om maten ökar och ibland måste fladdermössen i en koloni flyga långa sträckor för att hitta ostörda jaktmarker, i värsta fall flera mil. Fladdermöss vill ju helst vara ensamma när de jagar och inte ha andra som skriker i örat. Vår svenska gråskimliga fladdermus har, liksom många andra fladdermöss, separata hushåll under sommaren. De bor på olika platser och jagar var för sig, i olika miljöer. Medan honorna jagar över sjöar och stränder, håller hanarna till i staden eller i jordbrukslandskapet. Ekologiskt sett beter de sig som två separata arter, vilket minskar konkurrensen dem emellan.

 

Fladdermöss kan dela samma vrå i decennier och de är oftast inte ensamma. Vägglöss, loppor, löss och parasitiska flugor trivs i kolonin och kryper från päls till päls. Parasiter och fladdermöss har utvecklats tillsammans under årmiljoner och de flesta parasiter håller sig till enbart fladdermöss och ofta till en enda art. Det är sällan parasiterna är farliga, men de är förstås högst irriterande och fladdermöss ägnar en stor del av sin tid till att putsa sin päls. Parasiter är också en anledning till att vissa fladdermöss byter boplats ofta.

 

 

 

Johan Eklöf (C) All rights reserved. Photo (C) Jens Rydell.