reproduktion

Reproduktion

 

När våren övergår i försommar samlas fladdermushonorna i kolonier i särskilda yngelkvarter, fladdermössens BB och dagis. Honorna är då dräktiga och runt midsommartid nedkommer de med valpar. Ungarna i en koloni föds alla inom loppet av några få dagar. Hanarna bor kvar ett tag vid vinterkvarteren eller bor i egna hålor. Endast hos ett fåtal arter är hanarna en del av yngelkolonin.

 

Dräktighetstiden för en fladdermus är ungefär två månader men kan förlängas med flera veckor om vädret blir dåligt och maten inte räcker. I år (2015) då juni var kall och regnig, gick honorna åter i dvala. Ungarna föddes därför en hel månad senare än vanligt på många platser. Men som tur är håller det varma vädret ännu i sig (i skrivandes stund är det den 6:e oktober och solen värmer fortfarande som om det vore sommar). Att dräktighetstidens kan justeras efter födotillgången är unikt för fladdermöss och en anpassning till den osäkra födotillgången i norr. I tropiska och subtropiska områden är det ofta regnperioden snarare än sommaren som styr insekternas aktivitet och därmed också fladdermössens reproduktion. Det är viktigt att ungarna föds när det finns som mest mat att tillgå.

 

Fladdermöss föder normalt bara en unge per år. I gengäld kan fladdermöss bli gamla, över 40 år. När valpen kommer ut klänger den sig genast fast i mammans päls eller fångas upp med hjälp av hennes svansflyghud och vingar. När honan ska ut och jaga lämnar hon valpen hemma, beroende på hur skyddad boplatsen bedöms vara. Den sitter då på väggen eller i något skrymsle tillsammans med de andra nyfödda i kolonin. Ibland stannar någon av honorna kvar inomhus och sitter barnvakt. När mamman kommer tillbaka etar hon upp sin valp genom att lyssna efter dess skrik och leta efter dess bekanta doft.

Det är viktigt att ungarna växer upp och blir självständiga snabbt, särskilt om säsongen är kort. Därför väljer fladdermushonor varma boplatser, som till exempel sydväggar och kyrktak, så länge ungarna växer, då detta främjar såväl tillväxt som mjölkproduktion. Vissa fladdermöss kan producera nästan hela sin kroppsvikt i mjölk per dag. I slutet av juli är det dags för ungarna att lämna yngelkvarteret. Innan hösten övergår i vinter måste valparna ha lärt sig behärska såväl flygning som ekopejling och dessutom måste de ha byggt upp tillräckliga fettreserver för att överleva till våren. För att lära sig var de skall finna föda och hur de skall jaga, lyssnar de unga fladdermössen på de äldre och följer efter dem under jakten.

 

Medan kvällarna fortfarande är varma och när ungarna har blivit någorlunda självständiga, löses yngelkolonier upp i mindre enheter och honorna ger sig av från yngelkvarteren. Det är nu många fladdermöss inleder parningssäsongen. Sättet det går till på skiljer sig markant mellan olika fladdermusarter och till och med inom enskilda arter. De flesta fladdermöss är polygyna eller promiskuösa, vilket betyder att hanarna försvarar ett harem eller att inga långvariga band upprättas mellan könen. En vanlig parningsstrategi bland fladdermushanar är att försvara någon form av resurs gentemot andra hanar.

För arter som flyttar långa sträckor, som till exempel stor fladdermus, är det vanligt att hanen mutar in trädhåligheter eller andra tillfälliga boplatser längs flyttvägen. Han brukar hänga i öppningen och sjunga parningssånger för att locka honor till sin håla. När en hona har nappat visar han henne in för att strax återvända till öppningen i jakt på fler honor.

 

Den gråskimliga fladdermusens sång är kanske den mest bekanta parningsritualen för oss i Norden. Spelet startar efter de första frostnätterna i slutet av september eller början av oktober och kan hålla på långt in på vintern om det är mildväder. Fladdermössen patrullerar fram och tillbaka längs klippväggar eller längs höga byggnader som reflekterar sången och gör den hörbar över längre avstånd. För oss låter sången som ett taktfast tickande och är ett vanligt ljudinslag i stadsbilden på senhösten.

Ett vanligt fenomen på höstkanten är svärmning. Olika kolonier, arter och släkten samlas utanför gruvhål och källare. För en betraktare ser det ut som om fladdermössen flyger runt i cirklar och jagar varandra in och ut och man kan undra vad de faktiskt gör. Svärmningen är antagligen ett parningstillfälle, men kanske utnyttjar de också de svala bostäderna för att gå i tillfällig dvala och därmed effektivisera energiupplagringen under höstnätterna. Svärmningen är ännu lite av ett mysterium.

Efter parningen lagras sperman i livmodern och först när vårvärmen återkommer blir honorna dräktiga. Annars hade ungarna fötts på hösten/vinter då ingen mat finns. Och att para sig på våren hinner fladdermössen inte, då måst de äta upp sig efter en lång vinter.

Johan Eklöf (C) All rights reserved. Photo (C) Jens Rydell.