Fladdermöss och människor

Fladdermöss är flexibla djur och anpassar sig snabbt till nya miljöer. Som få andra drar de till exempel nytta av människan och av det oss skapade kulturlandskapet, som ju är rikt på insekter, alltså mat. Många arter bor dessutom i våra hus och ofta ser man fladdermöss jaga i våra trädgårdar och under gatlyktor, och det ska vi vara glada för. Ju fler fladdermöss vi har runt huset, desto färre myggor. Det är ofta tillgången på just insekter som avgör var fladdermössen väljer att bo och då spelar det inte så stor roll om det är i en gammal stuga på landet eller i en modern villa i någon förort. Faktum är att i vissa länder är villaförorterna särskilt populära, inte bara för att där finns insekter, utan också för att en och annan har en swimmingpool i trädgården, vilka är utmärkta för fladdermöss att dricka ur.

Bor i våra hus

Med få undantag (de tropiska tältbyggarna), bygger Fladdermöss inga bon. De utnyttjar redan befintliga håligheter och utrymmen, alltifrån jordsvinshålor till ihoprullade bananblad. I Sverige utnyttjas som bekant ofta våra bostadshus. Fladdermössen använder våra hus på samma sätt som vi, de behöver tak över huvudet, värme och någonstans att föda sina ungar. De gör sällan eller aldrig någon direkt skada men blir de många så kan de skräpa ner och föra oväsen som vilken folksamling som helst. Du märker att du har fladdermöss främst på förekomst av spillning eller på de ljud som fladdermössen har för sig då de har ungar. Men väldigt många husägare lever sida vid sida med fladdermöss i många år utan att ha en aning om det.

Luktar de?

Spillningen är inte helt olik den från möss, men är torrare och smuligare och ofta lite glänsande. Den består endast av insektsdelar och är helt ofarlig. Däremot så är den mycket kväverik och är därför mycket bra som gödsel. Fladdermusspillning påverkar inte trävirke eller annat byggnadsmaterial, men däremot så kan den föra med sig dålig lukt. Detta beror dock oftast på att huset ifråga är dåligt ventilerat. I ett välventilerat hus luktar fladdermusspillning inte alls eftersom den då torkar fort. Har man problem med mycket spillning i ett vindsutrymme åtgärdas detta enklast med ett extra innertak (som hindrar spillningen att nå golvet), då fladdermössen håller till vid taknocken. Lukt orsakat av mycket spillning mellan väggar däremot är naturligtvis svårare att åtgärda och det bästa man kan göra är att helt enkelt förbättra ventilationen.

Har de parasiter och/eller sjukdomar?

Som vilket djur som helst så har naturligtvis fladdermöss en del parasiter med sig. De flesta är specifika för enstaka arter eller större grupper fladdermöss, och alltså inget som kommer att drabba människor. Särskilt inte som fladdermöss och människor sällan delar rum. Men det är klart, har man fladdermöss inne i rummet där man sover, eller om man har en riktigt stor koloni fladdermöss i sitt hus, kan vägglöss bli ett potentiellt problem. Men när problemet blir stort nog, så flyttar fladdermössen för att hitta en ”renare” bostad. Och kanske återkommer de om några år eller så. Har man problem bör man kontakta experter som kan avgöra vad för sorts vägglöss det är. Om det är fladdermuslöss så får man inte bekämpa dessa hur som helst utan tillstånd. Bäst är att kontakta Anticimex eller naturvårdsverket.

Den mest kända av sjukdomar som många förknippar med fladdermöss är rabies och därför värt att nämna. Rabies är en dödlig virussjukdom som drabbar nervsystemet och smittar främst genom att man blir biten av en smittbärare. Rabies har inte påträffats i Sverige (åtminstone inte sen 1700-talet) och det är inte så troligt att man smittas. Men alla däggdjur och alltså fladdermöss kan potentiellt bära viruset. Man skall alltså ha handskar på sig om man hanterar fladdermöss (om man nu måste hantera dem) för säkerhets skull. Särskilt som vissa arter av fladdermöss flyttar söderut och kan bära med sig virus hem. Men jag skulle nog vara mer rädd för en herrelös hund än en fladdermus i detta avseende (eller egentligen i alla avseenden). Jobbar man med däggdjur bör man förstås vara vaccinerad. Du kan läsa mer om rabies här. Hittar du en fladdermus som verkar skadad. Kontakta mig, en lokal naturskyddsförening eller naturvårdsverket.

För de oväsen?

Vanligtvis är fladdermöss ganska tysta (åtminstone i våra öron), men har man en yngelkoloni i huset så får man stå ut med lite ljud en kort period varje år (ca juli-augusti). Många tror kanske att de fått möss i huset, men kommer ljuden från taket så kan man nog sluta sig till att det är fladdermöss. Ljuden man hör är kommunikationsläten mellan honor och deras ungar. När ungarna är flygfärdiga mot slutet av sommaren och således mindre beroende av mamma så blir de tystare.

Fladdermöss inomhus

Vid den här tiden kan dock ett annat – om än ganska litet – problem uppstå. När ungarna lär sig flyga och orientera så blir det ibland fel och de kommer in i bostadshus. Ingen panik, öppna fönstret och släck lampan så flyger den snart ut. Hittar du däremot en fladdermus liggande på golvet, ta på dig en handske och lyft ut den. Häng den gärna (uppochner) på skuggsidan av ett träd. Prova gärna att ge den lite vatten också, till exempel med hjälp av en tesked, de blir nämligen lätt uttorkade.

Vem hittar du var – och när?

Beroende på tid på året, så bor fladdermöss på lite olika ställen. Och självklart så har olika arter olika preferenser vad gäller boplatser.

Sommarstugor utnyttjas ibland som övervindringsplatser eftersom de ofta står tomma och ouppvärmda vintertid, de är således lagom tempererade (förutsatt att det aldrig blir köldgrader i huset) och dessutom fria från störningar, vilket är goda förutsättningar för bra vintersömn. Har du jordkällare, en brunn eller gamla träd på tomten, så finns det en chans att du också har fladdermöss övervintrande där. Men som sagt, det får inte understiga noll grader på dessa platser.

Som kanske framgått av texten ovan så är det framför allt på våren/sommaren som fladdermössen bor i hus, och då främst honor med ungar. Så har du ett gammalt hus, ett hus med en bra vind, väggar som går att flytta in i eller en stor tomt så är det inte omöjligt att du också har en fladdermuskoloni.

Nordisk fladdermus bor under tegelpannor eller på öppna vindar på sommaren. På vintern flyttar den under jord. Kolonierna kan bestå av upp till 50 individer.

Dvärgfladdermus, Mustaschfladdermus och Brandts fladdermus tillbringar sommaren i mellanväggar och andra mindre utrymmen. Dvärgfladdermusen är vanligare i södra Sverige och kan vara upp till 400 individer i en yngelkoloni,

Långörad fladdermus hittar man i lite större vindsutrymmen och den verkar ha viss preferens för kyrktorn. Det är vanligtvis färre än 20 individer per koloni. Hittar man fjärilsvingar på vinden så är en god gissning att man har långörade fladdermöss boende där.

Gråskimlig fladdermus är vår stadsfladdermus. Den bor på stora vindar, i ventiler och liknande. På sommaren kan man också hitta den i hus på landet, oftast i små grupper.

Stor fladdermus bor mest i träd, men kan ibland på vintern bosätta sig i ventilationsutrymmen i större hus. Kolonierna kan då uppgå till 100 individer.

Lagstiftning – fridlysningsbestämmelser

Enligt jaktlagen (§3) är alla fladdermöss fredade, det vill säga att de inte får avlivas eller fångas. Dessutom är miljöer som är viktiga för fladdermössen, såsom födoområden, övervintrings- och yngelplatser, skyddade genom ”Överenskommelsen om skydd av fladdermuspopulationer i Europa", vilken trädde i kraft 1994. Detta innebär att områden som nyttjas av fladdermöss skall visas särskild hänsyn.

Om man har problem med fladdermöss i hus eller liknande får detta åtgärdas endast mellan 15 april och 1 juni eller mellan 15 augusti och 15 september.

För att infånga (eller flytta) fladdermöss (tex vid husrenovering) krävs särskilda tillstånd från länsstyrelsen

Fladdermusholkar

Vill man ha fladdermöss på tomten, men kanske inte i huset så går det bra att sätta upp holkar. Flera fladdermusarter bor i håligheter i träd och en holk är ett utmärkt alternativ, särskilt som det är viss brist på gamla ihåliga träd och konkurrensen från fåglar är stor. En holk bör se ut som ritningen på den här sidan visar, byggd i grovt eller ohyvlat virke för att fladdermössen ska få fäste att hänga. Det bör finnas flera holkar i samma område då fladdermössen vill ha alternativa boplatser att välja på om de blir hotade eller störda. En holk placeras ett par, tre, kanske fyra meter över marken med fri sikt från utflygningshålet, alltså ingen växtlighet precis utanför och gärna i söderläge. Vill man inte bygga själv, går det bra att köpa till exempel här

 

Fladdermus.net - Graptolit 2015 © Copyright. Foto: Jens Rydell, Illustration: Olof Helje