Föreningar & Organisationer

Fladdermöss i Sverige - tips, evenemang, länkar och trevligt folk

VILT-REHAB - fladdermusvård och information om upphittade fladdermöss

 

Naturvårdsverket - fakta, lagar, fridlysningsbestämmelser

 

Nordisk informasjonssenter for flaggermus - Nordisk fladdermusförening (norsk)

 

Norsk zoologisk forenings flaggermusgruppe - Norsk fladdermusgrupp

 

Göteborgs naturhistoriska museum - fladdermusfakta

Naturhistoriska riksmuseet - fladdermusfakta

 

 

Inventering / utrustning

 

BatSound, Pettersson Elektronik - fladdermusdetektorer och analysutrustning

 

 

Fler länkar kommer så småningom - har ni tips eller önskemål, kontakta oss.

 

Fladdermus.net - Graptolit 2015 © Copyright. Foto: Jens Rydell, Illustration: Olof Helje