forskning

fladdermus.net

Vindkraft, ökande belysning, varmare klimat, igenvuxna betesmarker, medicinerade betesdjur, utarmad mångfald och fragmenterad skog.

Allt detta påverkar fladdermusfaunan.

Men hur?

 

Det vill vi ta reda på.

 

fladdermöss

i människans värld

vindkraft, naturvård

och stadsplanering

kurser, föreläsningar

och guidningar

Johan Eklöf (C) All rights reserved. Photo (C) Jens Rydell.