uppdrag

fladdermus.net

FORSKNING

Vindkraft, ökande belysning, varmare klimat, igenvuxna betesmarker, medicinerade betesdjur,

utarmad mångfald, rivning av kraftverksdammar och fragmenterad skog. Allt detta påverkar fladdermusfaunan. Vi vill ta reda på hur

 

INVENTERING

Vi inventerar fladdermöss och insektsfaunan i landskapet, utreder konsekvenser,

möjligheter och åtgärder i samband med vindkraftsprojektering, stadsplanering

och reservatsbildning samt bistår med expertis i natur- och kulturvårdsprojekt.

 

UTBILDNING

Vi utbildar kommunekologer, handläggare, politiker och tjänstemän om fladdermöss, insekter och utmaningarna i människans föränderliga värld. Vi håller också föredrag och ordnar längre eller kortare föreläsningar, guidningar och fladdermuskvällar för allmänheten.

 

 

 

 

 

Översättning till engelska av Fladdermöss - i en värld av ekon

Fladdermusutredningar i Ulricehamn, Kungsbacka och Tomelilla

Vindkraftsutredningar på Gotland, i Reftele och Högabjär

Utredning av ljuspåverkan på fladdermöss

Fladdermusinventering i Härnösand och Borås Djurpark

 

 

Instagram

Naturvårdsverket

Lst Västra Götaland

Partille kommun

Trafikverket

Eolus Vind

Vattenfall

Stena Renewable

COWI

Ramböll

WSP Sverige

Härryda kommun

Marks kommun

Energimyndigheten

Göteborgs stad

Eslövs kommun

 

 

Pro Natura

Örnborg Kyrkander

Bützow attorneys ltd

JBA Vind

Melica

Pro Natura

Ekologgruppen

Ekologigruppen

Naturföretaget

ÅF Infrastructure

Partillebo

Ramström Vind

Lunds universitet

Kungsbacka kommun

Hässleholms kommun

Tidigare uppdragsgivare i urval

Johan Eklöf (C) All rights reserved. Photo (C) Jens Rydell.