utbildning

fladdermus.net

kontakta oss på info@fladdermus.net för mer information

Vi utbildar kommunekologer, handläggare, politiker och tjänstemän om fladdermöss, insekter och utmaningarna i människans föränderliga värld.

 

Vi håller föredrag och ordnar längre eller kortare föreläsningar.

Vi guidar och ordnar fladdermuskvällar för allmänheten.

Fladdermuskurs i Kenya 2014

fladdermöss

i människans värld

vindkraft, naturvård

och stadsplanering

kurser, föreläsningar

och guidningar

Tidigare uppdragsgivare i urval (utbildning/guidning)

Johan Eklöf (C) All rights reserved. Photo (C) Jens Rydell.

Naturvårdsverket

Göteborgs universitet

Vetenskapsrådet

Marks kommun

WWF

Naturskyddsföreningen

Eslövs kommun

Göteborgs stad

Nässjö gymnasium

Fladdermuscentrum Taberg

Biotopia

2Ways

Göteborgs vetenskapsfestival